Evidenční list operativního profilu Stanice kategorie : C

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:ŠporkaStanice:Dolní Libchava
Kraj:Liberecký krajORP:Česká LípaObec:Česká Lípa
Provozovatel:ČHMÚ Ústí nad Labem
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Ústí nad Labem
Staničení:[km]Číslo hydrologického pořadí:
Plocha povodí:[km2]Zeměpisné souřadnice:14,5120324 v.d.   50,6890381 s.š.
Nula vodočtu:[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]
Sucho110.137
1.SPA (bdělost)
2.SPA (pohotovost)
3.SPA (ohrožení)
3.SPA (extrémní povodeň)28031.5
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:[m3s-1][m3s-1]
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu