Evidenční list hlásného profilu č.256 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:Lužická NisaStanice:Liberec
Kraj:Liberecký krajORP:LiberecObec:Liberec
Provozovatel:ČHMÚ Ústí nad Labem
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Ústí nad Labem
Staničení:33[km]Číslo hydrologického pořadí:2-04-07-015
Plocha povodí:121.1[km2]Zeměpisné souřadnice:15,0517839 v.d.   50,7681017 s.š.
Nula vodočtu:346.2[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:32.4
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)8510.692Liberec - Bílý Kostel
2.SPA (pohotovost)12523.455Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)16036.096
Průměrný roční stav:48[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:2.05[m3s-1][m3s-1]16.34664.2120150
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1x denně
 II.3x denně
 III.3hodinová hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
16813.08.2002
15202.09.1977
15208.07.1980
13807.08.2010
13520.07.1981
12413.06.1995
12309.08.1978
12012.07.1996
[cm]XII. - IV.
15406.01.1982
15009.03.2000
12112.03.1981
11003.03.1982
9617.03.1998
8430.01.1995
  
  
Popis umístění profilu :
ZŠ u mostu, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
256[ Generováno : 28.01.2021 ]