Hlásná a předpovědní povodňová služba

Detail stanice Znojmo

Tisk stránky
Export detailu stanice do PDF souboru

Vodní stav
 
Průtok
Tok Dyje
Název stanice Znojmo
Kategorie A
Povodí III. řádu 4-14-02 Dyje od soutok Moravské a Rakouské Dyje po Jevišovku
Obec s rozšířenou působností Znojmo
Provozovatel ČHMÚ Brno
Limity pro stupně povodňové aktivity
1. Stupeň H = 195 [cm] 1.SPA (bdělost)
2. Stupeň H = 230 [cm] 2.SPA (pohotovost)
3. Stupeň H = 290 [cm] 3.SPA (ohrožení)
3. Stupeň H = 454 [cm] 3.SPA (extrémní povodeň)
Sucho H = 63 [cm] Sucho

Platnost SPA pro úsek toku / Kritické místo
Znojmo - Hevlín
Evidenční list hlásného profilu Znojmo
Měřená a předpovídaná data v rozsahu zobrazených grafů
 
Komentář hydrologa
Měření průtoku je ovlivněno stavebními pracemi pod stanicí VD Znojmo.
 
Datum a čas Stav [cm] Průtok [m3s-1] Teplota [°C]
21.10.2019 19:00 82 7.87  
21.10.2019 18:00 82 7.87  
21.10.2019 17:00 82 7.87  
21.10.2019 16:00 82 7.87  
21.10.2019 15:00 82 7.87  
21.10.2019 14:00 82 7.87  
21.10.2019 13:00 82 7.87  
21.10.2019 12:00 82 7.87  
21.10.2019 11:00 82 7.87  
21.10.2019 10:00 82 7.87  
21.10.2019 09:00 82 7.87  
21.10.2019 01:00 82 7.87