Hlásná a předpovědní povodňová služba

Detail stanice Nesměřice

Tisk stránky
Export detailu stanice do PDF souboru

Vodní stav
 
Průtok
Tok Želivka (Hejlovka)
Název stanice Nesměřice
Kategorie A
Povodí III. řádu 1-09-02 Želivka
Obec s rozšířenou působností Kutná Hora
Provozovatel ČHMÚ Praha
Limity pro stupně povodňové aktivity
1. Stupeň Q = 30 [m3s-1] 1.SPA (bdělost)
2. Stupeň Q = 70 [m3s-1] 2.SPA (pohotovost)
3. Stupeň Q = 90 [m3s-1] 3.SPA (ohrožení)

Platnost SPA pro úsek toku / Kritické místo
od hráze vodní nádrže Švihov po ústí do řeky Sázavy
Evidenční list hlásného profilu Nesměřice
Měřená a předpovídaná data v rozsahu zobrazených grafů
 
Datum a čas Stav [cm] Průtok [m3s-1] Teplota [°C]
01.06.2020 10:50 6 0.058 11.2
01.06.2020 10:40 6 0.058 11.2
01.06.2020 10:30 6 0.058 11.2
01.06.2020 10:20 6 0.058 11.2
01.06.2020 10:10 6 0.058 11.2
01.06.2020 10:00 5 0.042 11.2
01.06.2020 09:00 6 0.058 11.3
01.06.2020 08:00 6 0.058 11.3
01.06.2020 07:00 6 0.058 11.4
01.06.2020 06:00 6 0.058 11.4
01.06.2020 05:00 6 0.058 11.4
01.06.2020 04:00 6 0.058 11.4
01.06.2020 03:00 6 0.058 11.5
01.06.2020 02:00 6 0.058 11.5
01.06.2020 01:00 6 0.058 11.4
01.06.2020 00:00 6 0.058 11.5
31.05.2020 23:00 6 0.058 11.4
31.05.2020 22:00 6 0.058 11.5
31.05.2020 21:00 6 0.058 11.5
31.05.2020 20:00 6 0.058 11.5
31.05.2020 19:00 6 0.058 11.4
31.05.2020 18:00 6 0.058 11.5
31.05.2020 17:00 6 0.058 11.5
31.05.2020 16:00 5 0.042 11.5
31.05.2020 15:00 6 0.058 11.5
31.05.2020 14:00 6 0.058 11.6
31.05.2020 13:00 6 0.058 11.6
31.05.2020 12:00 5 0.042 11.6
31.05.2020 11:00 6 0.058 11.6