Hlásná a předpovědní povodňová služba

Detail stanice Kostelec nad Labem

Tisk stránky
Export detailu stanice do PDF souboru

Vodní stav
 
Průtok
Tok Labe
Název stanice Kostelec nad Labem
Kategorie A
Povodí III. řádu 1-05-04 Labe od Jizery po Vltavu
Obec s rozšířenou působností Neratovice
Provozovatel ČHMÚ Praha
Limity pro stupně povodňové aktivity
1. Stupeň H = 520 [cm] 1.SPA (bdělost)
2. Stupeň H = 620 [cm] 2.SPA (pohotovost)
3. Stupeň H = 680 [cm] 3.SPA (ohrožení)
3. Stupeň H = 808 [cm] 3.SPA (extrémní povodeň)

Platnost SPA pro úsek toku / Kritické místo
Labe v úseku od ústí řeky Jizery po ústí řeky Vltavy
Evidenční list hlásného profilu Kostelec nad Labem
Měřená a předpovídaná data v rozsahu zobrazených grafů
 
Pravděpodobnostní překročení stupňů povodňové aktivity
22.01.2019 07:00 - čas vydání pravděpodobnostní předpovědi
  22.01. 08h 22.01. 20h 23.01. 08h 23.01. 20h
1. SPA méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5%
2. SPA méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5%
3. SPA méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5%

Pravděpodobnostní zobrazení LAEF

Komentář hydrologa
Hodnoty průtoků nejsou odvozovány z měrné křivky, jsou přebírány od podniku Povodí Labe (jedná se o součet průtoku elektrárnou a na jezu).Limit pro hydrologické sucho byl stanoven na základě odtokové bilance z horní části povodí.
 
Datum a čas Stav [cm] Průtok [m3s-1] Teplota [°C]
23.01.2019 02:10 396   3
23.01.2019 02:00 396 17.1 3
23.01.2019 01:50 397   3
23.01.2019 01:45   27.3  
23.01.2019 01:40 396   3
23.01.2019 01:30 396 30.6 3
23.01.2019 01:20 396   3
23.01.2019 01:15   35  
23.01.2019 01:10 397   3
23.01.2019 01:00 399 40.3 3
23.01.2019 00:00 400 35.7 3
22.01.2019 23:00 398 20.6 3
22.01.2019 22:00 395 36.1 3
22.01.2019 21:00 404 74.9 3
22.01.2019 20:00 401 55.7 3.1
22.01.2019 19:00 398 36.2 3.1
22.01.2019 18:00 395 45.2 3
22.01.2019 17:00 404 90.6 3.1
22.01.2019 16:00 407 89.9 3.2