Evidenční list operativního profilu Stanice kategorie : C

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:LibuňkaStanice:Pelešany
Kraj:Liberecký krajORP:TurnovObec:
Provozovatel stanice:
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:2.40[km]Číslo hydrologického pořadí:1-05-02-018
Plocha povodí:98.82[km2]Zeměpisné souřadnice:15.1705487 v.d.   50.5712653 s.š.
Nula vodočtu:247.53999999999999[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]
Sucho340.117
Bdělost24010.1
Pohotovost27017.9
Ohrožení30028.3
Extrémní ohrožení34046.7
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.8[m3s-1][m3s-1]1123.429.746.755
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu