Evidenční list operativního profilu Stanice kategorie : C

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:Stanice:Vymazat? - bez názvu č.13
Kraj:ORP:Obec:
Provozovatel stanice:ČHMÚ Ústí nad Labem
Centrum automatického sběru dat:RPP ČHMÚ Ústí nad Labem
Staničení:[km]Číslo hydrologického pořadí:
Plocha povodí:[km2]Zeměpisné souřadnice:14.2436594 v.d.   50.7617862 s.š.
Nula vodočtu:[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]
Sucho603.12
Bdělost
Pohotovost
Ohrožení
Extrémní ohrožení
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:[m3s-1][m3s-1]51.1104130198231
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
30207.08.2010
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu