Evidenční list operativního profilu Stanice kategorie : C

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:OhřeStanice:Terezín
Kraj:Ústecký krajORP:LitoměřiceObec:Terezín
Provozovatel stanice:
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:[km]Číslo hydrologického pořadí:1-13-04-100
Plocha povodí:5602.90[km2]Zeměpisné souřadnice:14.1565667 v.d.   50.5105407 s.š.
Nula vodočtu:146.63[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]
Sucho
Bdělost
Pohotovost
Ohrožení
Extrémní ohrožení
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:[m3s-1][m3s-1]
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu