Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

Detail stanice VD Vrané

Tisk stránky
Export detailu stanice do PDF souboru

 
Průtok
Tok Vltava
Název stanice VD Vrané
Kategorie A
Povodí III. řádu 1-09-04 Vltava od Sázavy po Berounku
Obec s rozšířenou působností Černošice
Provozovatel Povodí Vltavy Praha
Limity pro stupně povodňové aktivity
1. Stupeň Q = 400 [m3s-1] / 1.SPA (bdělost)
2. Stupeň Q = 800 [m3s-1] / 2.SPA (pohotovost)
3. Stupeň Q = 1200 [m3s-1] / 3.SPA (ohrožení)

Platnost SPA pro úsek toku / Kritické místo
VD Vrané - Praha
/ Evidenční list hlásného profilu VD Vrané
/ Měřená a předpovídaná data v rozsahu zobrazených grafů
 
Datum a čas Stav [cm] Průtok [m3s-1] Teplota [°C]
20.05.2018 07:00   40  
20.05.2018 06:00   40  
20.05.2018 05:00   40  
20.05.2018 04:00   40