Evidenční list hlásného profilu č.32 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:LoučnáStanice:Litomyšl
Kraj:Pardubický krajORP:LitomyšlObec:Litomyšl
Provozovatel stanice:ČHMÚ Hradec Králové
Centrum automatického sběru dat:RPP ČHMÚ Hradec Králové, VHD Povodí Labe Hradec Králové
Staničení:61.60[km]Číslo hydrologického pořadí:1-03-02-019
Plocha povodí:145,25[km2]Zeměpisné souřadnice:16.307501 v.d.   49.874056 s.š.
Nula vodočtu:325,85[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:19,9
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost805,04horní tok - hranice okresu
Pohotovost15017,6Kritické místo:
Ohrožení20029,4Litomyšl, Čistá
Průměrný roční stav:32[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,559[m3s-1][m3s-1]3,2411,316,935,746,8
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
MěÚ Litomyšl II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Vysoké MýtoOÚ Cerekvice nad Loučnou
RPP ČHMÚ Hradec Králové495436257, 604290293VHD Povodí Labe Hradec Králové
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
30408.07.1997
11822.07.1997
11522.07.2009
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
19629.03.2006
12428.01.2003
12319.03.2005
  
  
  
  
  
Poznámka :
údaje vztaženy k současnému vodočtu
Popis umístění profilu :
vodočet asi 200 m nad mostem u železniční stanice, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
32[ Generováno : 27.10.2020 ]