Evidenční list hlásného profilu č.223 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:SvatavaStanice:Svatava
Kraj:Karlovarský krajORP:SokolovObec:Svatava
Provozovatel stanice:Povodí Ohře ChomutovPředpovědní profil ČHMÚPP
Centrum automatického sběru dat:VHD Povodí Ohře Chomutov, RPP ČHMÚ Ústí nad Labem
Staničení:1.10[km]Číslo hydrologického pořadí:1-13-01-125
Plocha povodí:291,64[km2]Zeměpisné souřadnice:12.6290605 v.d.   50.1885952 s.š.
Nula vodočtu:399,77[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:99,0
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost12027,7ústí Rotavy - ústí Svatavy
Pohotovost250115Kritické místo:
Ohrožení320Oloví - Lipec, Svatava - Olšičky
Průměrný roční stav:41[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:3,67[m3s-1][m3s-1]25,75673,9128157
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
Povodí Ohře Chomutov II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
KrÚ Karlovarského kraje725050014, 736650204, fax 353502238
OPIS HZS Karlovarského kraje950370112-115, 950370118
MěÚ SokolovMagistrát města Karlovy Vary
RPP ČHMÚ Ústí nad Labem472706046
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
21213.08.2002
20402.06.2013
15601.09.1995
11309.06.1996
5618.07.1994
5216.07.1993
4916.11.1997
  
[cm]XII. - IV.
19201.04.2006
17910.03.2000
15403.01.2003
14719.03.2005
14412.04.2008
14130.01.1995
13827.03.2010
13807.12.2007
Popis umístění profilu :
cca 100 m pod silničním mostem v obci Svatava, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
223[ Generováno : 22.02.2019 ]